Повече информация за нашия НОВ ЕРАЗЪМ проект, КА229, "Think & create your own hobbies"

27/11/2020 11:40

Може да намерите повече информация за нашия НОВ ЕРАЗЪМ проект, ключова дейност КА229, "Think & create your own hobbies" на линка: youtu.be/ZdVOQT3tHD0