Посрещаме международни гости и по проект Discover My City

24/03/2023 13:00
В седмицата 20.-24.03.2023 г. посрещнахме колеги и приятели от Италия, Турция, Германия, Хърватия и Гърция, като част от дейностите по проект Discover My City Erasmus+ Ka229 Project . 
Групата успя да посети редица интересни места, които специално планирахме за тях. Разходиха се из София, посетиха Пловдив и имаха редица интересни лекции и презентации свързани с града, съвременните промени и проблеми, които всяко населено място изпитва. Запознахме ги с нашето училище и образователната ни система.