Последна среща по проект K229 Imparo alla pari - Me and you on equal terms -Gender equality

17/06/2023 14:56
Завърши и последната ни среща по проект K229 Imparo alla pari - Me and you on equal terms -Gender equality ,която се състоя в румънския град Браила.
През изминалите четири дни екипът ни участва в конференция, свързана с насилието над жени и половата дискриминация, посети замъка в Бран и се запозна с най-често срещаните астителни видове в северната ни съседка.
Включи се и активно в онлайн среща с представители на румънски организации, оказващи подкрепа на лица, станали обект на домашно насилие.
Вчера Еразъм отборите от България, Сицилия, Португалия, Латвия, Турция и Румъния се сбогуваха и си пожелаха "До нови срещи!"
В последните 3 години научихме много за равенството на половете, благодарение на този екип и на проекта!
Нека отново напомним, че всичко това постигаме благодарение на европейската програма Еразъм Плюс за обмен на добри практики в сферата на образованието и между различните образователни институции в цяла Европа.