Поредна Онлайн среща по Еразъм проект "S.O.F.T"

23/04/2021 20:30
Нашата редовна среща на координаторите по нашия нов Еразъм Плюс проект S.O.F.T. се проведе на 23 април 2021г.! Всички координатори обсъдиха настоящите и бъдещи дейностите по проекта и направиха някои планове за бъдещето! От страна на нашето училище се включи г-жа Даниела Малинова, като главен координатор за нашето училище!
Надяваме се скоро да се срещнем!