Плакатът за първата мобилност в България по проект GEOkit е готов!

10/07/2023 15:08
Радваме се да представим обобщаващия плакат на нашата забележителна учебна дейност, която се проведе в България, като част от проекта "Еразъм+": GEOKIT: Geometry Tools for Kids Education in Schools (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085631). 
По време на тази дейност всички участници откриха иновативни методи за преподаване на геометрия в нашето 107. ОУ "Хан Крум", разгледаха Националния исторически музей и се забавляваха в Technomagicland. 
С удоволствие споделяме, че посещението завърши с продуктивна оценка, размисли за времето, прекарано заедно, и връчване на заслужени сертификати.Радваме се да представим обобщаващия плакат на нашата забележителна учебна дейност, която се проведе в България, като част от проекта "Еразъм+": GEOKIT: Geometry Tools for Kids Education in Schools (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085631). 
По време на тази дейност всички участници откриха иновативни методи за преподаване на геометрия в нашето 107. ОУ "Хан Крум", разгледаха Националния исторически музей и се забавляваха в Technomagicland. 
С удоволствие споделяме, че посещението завърши с продуктивна оценка, размисли за времето, прекарано заедно, и връчване на заслужени сертификати.