Отлично представяне на наш ученик на НВО за 4. клас!

11/06/2022 11:57
В цяла България има само трима ученици, които са изкарали едновременно по 100 точки на националните външни оценявания по Български език и литература и по  Математика в четвърти клас! 
Един от тримата е нашият ученик Филип Бонов от IV "В" клас с класен ръководител Милена Борисова! 
Гордеем се с постиженията на Филип и му желаем още много успехи!