Още една дейност по нашия проект "Позитивна дисциплина в европейските училища" е ГОТОВ!

09/03/2024 19:20
Какво е позитивна дисциплина?
Идеята и теорията за позитивната дисциплина бележи своето начало още в зората на 20 век, когато Алфред Адлер започва да говори защо е важно възрастните да се отнасят към детската личност с достатъчно уважение. Колкото и да е изненадващо в днешно време, тогава на децата не се е гледало като на пълноправни личности, чиито чувства, мисли, желания имат нужда да бъдат взимани под внимание. 
Ето, че завърши още една дейност по нашия Еразъм проект "Позитивна дисциплина в европейските училища", в което нашето училище е партньор с организации от Унгария, Полша, Франция, Португалия и Северна Македония.  Учителският ни колектив се запозна в детайли с принципите на Позитивната дисциплина и начините на приложение като прочете книгата на Джейн Нелсън, "Позитивна дисциплина в класната стая". 
Ето един любим цитат: 
"Децата се нуждаят от насърчение, точно както растенията се нуждаят от вода. Те не могат да оцелеят без него."