Още един нов европейски проект КА229 по програма Еразъм+, "Io imparo alla pari" стартира през 2020/2021 учебна година!

30/08/2020 11:45
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Io imparo alla pari “, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. 
Проектът „Уча като равен“ е инициатива, основана на основния принцип, че „правата на жените са права на човека“. Целта му е да насърчи засилването на ролята на жените и момичетата в обществото, като се грижи чрез подходящи образователни и обучителни интервенции за споделяне и засилване на равенството между половете във всички възрасти и във всеки контекст.
Той ще продължи 2 години и него са включени шест училища: от Сицилия, Латвия, Румъния, Турция, Португалия и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Вероника Колева