Онлайн среща по проект Learning trough Creative drama, Erasmus PLUS KA229

29/04/2020 20:35

Въпреки карантината и забраните за пътувания ние продължаваме работата по нашите проекти по програмата Еразъм Плюс. На 29.04.2020 проведохме международна среща с партньорите от Турция, Румъния и Португалия по проекта ни свързан с обучение чрез креативна драма. Обсъдихме ситуацията, решихме да удължим проекта с половин година и получихме детайлна информация за проектните дейности, които ще имаме възможност да изпълним дори в дигитална среда. От българска страна се включи директора на 107.ОУ г-н Данко Калапиш и координатора на проекта г-жа Антоанета Янева, а срещата се проведе в европейската платформата за обмен между учители eTwinning.