Онлайн обучението по разбиране и прилагане на методите на позитивната дисциплина в класната стая и в семейството

31/01/2024 16:08
През изминалия месец група от наши 5 учители и 5 родители (г-жа Диана Вълкова - Василева - родител на Даниел Василев 3Б клас; г-жа Севда Славова - родител на Миа Андреева 5А клас; г-жа Димитрина Минева - родител на Ивайло Минев 7Г клас; г-жа Ася Пиперкова - родител на Явор Цонков 6Г клас и г-жа Габриела Любенова - Ботева- родител на Мартин Ботев 3А клас, на които благодарим от сърце за желанието да участват) се включиха в онлайн обучението по разбиране и прилагане на методите на позитивната дисциплина в класната стая и в семейството. 
В периода от 18 обучителни часа се разгледаха теми като "Основи на позитивната дисциплина", "Изграждане на връзка и уважение", "Комуникация", "Разрешаване на различни конфликти", "Учители в помощ на учители" и още много други, заедно с ролеви игри, групови обсъждания и различни практически занимания. 
Преподаватели бяха колеги от Франция, завършили специален обучителен курс към Американската асоциация за позитивна дисциплина.
Всички тези хубави неща са част от дейностите по проект № 2023-1-HU01-KA220-SCH-000156486 "Positive Discipline in European Schools", част от европейската програма Еразъм +. 
Горди сме и благодарни за всички възможности, които тази програма ни предоставя.
Следват още много интересни неща! Нямаме търпение и обещаваме да Ви държим в течение!