Обзор на посещението ни в Румъния по проект GeoKit - GEOmetry tools for KIds educaTion in schools!

15/12/2023 13:18

Обзор на трите дни, които прекарахме в Румъния във връзка с дейностите по проект GeoKit - GEOmetry tools for KIds educaTion in schools, част от европейската програма Еразъм плюс!

https://www.youtube.com/watch?v=W_wUvCWC1s0