Обзор на координаторската ни среща в Румъния по проект GeoKit - GEOmetry tools for KIds educaTion in schools!

20/03/2024 12:34
Много се радваме да споделим успеха на междинната среща, която се проведе от 6 до 7 март 2024 г. по проект Еразъм+: GEOKIT: GEOmetry tools for KIds educaTion in schools (2022-1-BG01-KA220-SCH- 000085631).
Тази среща беше ключов момент за представителите на партньорските училища Матей Басараб (Румъния), ПАСОС (Испания) и 107. ОУ "Хан Крум" (България), тъй като се събрахме, за да прегледаме и анализираме напредъка, постигнат до момента.
Обсъдихме различни аспекти, включително финансов контрол, кампании за разпространение, крайни срокове и оценка на въздействието, като гарантираме, че всичкосе развива по план! 
Атмосферата беше на сътрудничество и отдаденост, докато разсъждавахме върху нашето споделено пътуване.
Очаквайте още актуализации за това невероятно пътуване за оформяне на млади умове с Еразъм + проект "GeoKit"!