Oбучение на наши колеги в Румъния, част от европейския проект „GEOKIT: GEOmetry tools for KIds educaTion in schools“

08/12/2023 13:10
Продължава работата ни по програма Еразъм Плюс!
През дните 05 - 07.12.2023 г. се проведе планирано обучение на наши колеги в Румъния, част от еврейския проект „GEOKIT: GEOmetry tools for KIds educaTion in schools“ (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085631).
Колегите от интернационалния екип на проекта посетиха румънското училище Discover Kids School и наблюдаваха STEAМ уроци в 3. и 4. клас; посетили са и местния Център за обучение на учители, където са се запознали с презентация на тема "Психология на геометрията или как децата да изразяват себе си чрез геометрия". 
Посетили са кметството на град Рамнику Вълча, където са били  официално посрещнати от кмета на града и областния управител. Те ги запознаха със системата на управление на града и областта и с дейностите, които развиват и подкрепата им към образователната система и спорта за деца.
Бяха споделени интерактивни онлайн игри, представящи математиката и развиващи математическите способности на децата. 
И тази мобилност приключи с официално връчване на Сертификати за участие.
Изказваме нашата благодарност за прекрасно организираната програма, за споделения опит и сърдечното посрещане от румънските колеги!