Нови стъпки в екологичното възпитание

31/03/2010 09:14

 

  На 27 януари 2010 г. между  “Нуба рециклиране” и 107 ОУ “Хан Крум” беше сключен договор за за специализирано събиране на употребени батерии, акумулатори и дребни електронни изделия. “Нуба рециклиране” има ангажимент да ги прибира и извозва периодично. За целта предостави специализиран контейнер на 107 ОУ. 

  На 22 март представителят на  “Нуба рециклиране” прибра първото събрано количество батерии с цел предаване за рециклиране. Даде висока оценка на проявената отговорност и екологичен ентусиазъм от страна на учениците на 107 ОУ. Постави специален стикер над плаката.

Нека да дадем своя принос в запазването на ресурсите на планетата ни като не замърсяваме излишно околната среда и съхраняваме суровините и чрез рециклиране!