Нашето 107.ОУ получи акредитация по програмата ЕРАЗЪМ+ до 2027 година!

08/01/2024 14:08
Започваме седмицата с добри новини! Нашето училище е едно от малкото в страната с одобрена акредитация по програмата ЕРАЗЪМ+ до 2027 година! 
Това ще даде възможност на учители и ученици да обменят образователен опит в областта на психологията, природните науки, екологията и математиката с колеги и връстници от цяла Европа до 2027 година, като реализират мобилности в рамките на акредитацията!