Награда за директора на 107. ОУ "Хан Крум"

21/12/2020 23:49

Г-Н  ДАНКО КАЛАПИШ, ДИРЕКТОР НА 107. ОУ "ХАН КРУМ" Е УДОСТОЕН С НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЛИЧНО ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министърът на образованието и науката отличи петдесет и двама директори на училища от цяла България за значими постижения в професионалната педагогическа дейност и принос в системата на училищното образование. Сред тях е и нашият директор г-н Данко Калапиш.

Г-н Калапиш е един от удостоените успешни лидери на образователни институции, получили признание на най-високо ниво. Постиженията на г-н Данко Калапиш са многобройни.  Под негово ръководство нашето училище не спира да се развива, да осигурява качество на образователния процес и да гради талантите на България. 

Гордеем се с Вас, г-н Калапиш!