Международна среща в дигитална среда по нашия европейски KA229 проект The Lego stem laboratory

24/11/2020 15:32

Вчера на 24.11.2020 г. се проведе онлайн среща на партньорите по проект Еразъм Плюс КА229 „The Lego stem laboratory“, на която колегите от петте държави участнички (България, Румъния, Италия, Турция и Литва) обсъдиха епидемиологичното положение в Европа и създадоха план за комуникация и развиване на проектните дейности дори в тази затруднена обстановка. От българска страна се включи нашия координатор г-жа Боряна Петрова и г-жа Даниела Малинова, специалист по английски език