Международен ден на нашия Европейски проект Learning through creative drama

12/11/2020 12:27

С колегите и партньорите ни от Турция, Испания и Румъния по нашия Европейски Еразъм КА229  проект "Learning Through Creative Drama" избрахме 12.11.2020г. за ден на проекта! 

Днес всички празнуваме заедно и се забавляваме! 
 
България:
 
Турция: