Летен морски лагер

17/08/2023 11:42
И тази година летният морски лагер приключи успешно! 
Бивши и настоящи ученици на 107. ОУ имаха възможност да бъдат на летен морски лагер в гр. Китен под ръководството на директора г-н Данко Калапиш и г-жа Цветана Кинанова - учител по физическо възпитание и спорт! 
Всички са в очакване на следващото приключение догодина!