Координаторска среща по проект GeoKIT в град Ръмнику Вълча, Румъния

08/03/2024 11:57
Работата ни по програма Еразъм продължава!
Време е да Ви споделим малко новини относно проект GeoKit, по който нашето 107.ОУ е главен координатор.
В периода 05 - 07.03 група от нашето училище посети град Ръмнику Вълча, Румъния по повод координаторска среща по проекта.
Нашите колеги посетиха детска градина, в която работят завършили ученици, педагогическия профил на гимназия Colegiul National de Informatica Matei Basara
В детската градина участниците наблюдаваха уроци и ролеви игри, свързани с геометрията.
Партньорите по проекта - България, Румъния и Испания направиха анализ на всичко свършено до момента, какво се очаква да се свърши до края на проекта и обсъдиха предстоящото обучение в Испания.
В частта за културен обмен посетиха една интересна солна мина, чиито галерии са превърнати в “парк” за забавление и с лечебна цел.
 
Нека напомним, че проект Geokit осъществява интересни инициативи в областта на училището, геометрията и математиката.
Как?
  • Чрез използване на инструменти и стратегии за преодоляване на пропастта между геометрията и проблемите от реалния свят, чрез използване на инструменти и методологии за преподаване на геометрия чрез действия в ежедневието.
Защо?
  • За да се даде на учениците от началното училище солидна основа по геометрия.
  • За да помогнем на учениците да научат геометрията, като използваме примери и предизвикателства от реалния свят, с които учениците са запознати.
За да помогнем на учениците да научат геометрията, като използваме примери и предизвикателства от реалния свят, с които учениците са запознати.Работата ни по програма Еразъм продължава!
Време е да Ви споделим малко новини относно проект GeoKit, по който нашето 107.ОУ е главен координатор.
В периода 05 - 07.03 група от нашето училище посети град Ръмнику Вълча, Румъния по повод координаторска среща по проекта.
Нашите колеги посетиха детска градина, в която работят завършили ученици, педагогическия профил на гимназия Colegiul National de Informatica Matei Basara
В детската градина участниците наблюдаваха уроци и ролеви игри, свързани с геометрията.
Партньорите по проекта - България, Румъния и Испания направиха анализ на всичко свършено до момента, какво се очаква да се свърши до края на проекта и обсъдиха предстоящото обучение в Испания.
В частта за културен обмен посетиха една интересна солна мина, чиито галерии са превърнати в “парк” за забавление и с лечебна цел.
 
Нека напомним, че проект Geokit осъществява интересни инициативи в областта на училището, геометрията и математиката.
Как?
Чрез използване на инструменти и стратегии за преодоляване на пропастта между геометрията и проблемите от реалния свят, чрез използване на инструменти и методологии за преподаване на геометрия чрез действия в ежедневието.
Защо?
За да се даде на учениците от началното училище солидна основа по геометрия.
За да помогнем на учениците да научат геометрията, като използваме примери и предизвикателства от реалния свят, с които учениците са запознати.