Коледно изпълнение на клуб "Театър" по проект "Мисли и създай свое собствено хоби"

13/12/2021 12:02
Нека днес споделим с всички Вас първото изпълнение от нашия Коледен концерт по програма Еразъм +. Това изпълнение е от клуб "Театър" по проект "Мисли и създай свое собствено хоби" с координатор г-жа Мария Топалова. Децата от 1б клас представиха своите първи стъпки в театъра с приказката "Червената шапчица" и се справиха отлично!
Проктът "Мисли и създай свое собствено хоби" е финансиран по програма Еразъм Плюс, ключова дейност КА2