Изпълнени дейности по проект "Think and create your own hobbies", част от програма Еразъм Плюс

28/06/2022 12:21

Време е за малко обобщение на всички изпълнени дейности по проект "Think and create your own hobbies", част от програма Еразъм Плюс до края на тази учебна 2021/2022 година  :) 

1. Най-малките ученици от нашето училище от 1б клас се включиха в  Клуб Експериментални науки на проекта "Мисли и създай свое собствено хоби", като през пролетните месеци събираха, изследваха разбични растения и изработиха собственоръчно хербарии с ароматни и лечебни растения. Те  намериха информация за тези растения и описаха характеристиките им. По този начин нашите ученици научиха много нови и нтересни неща за растенията и за това, как да правят хербарии, с подкрепата и помощта на своите семейства, приятели и учители.

 https://youtu.be/-BgS6E8UaAc

 

2. В края на учебната година 4г клас от 107 Основно училище "Хан Крум" се включиха в дейностите за почистване и облагородяване на двора на училището ни в Клуб Доброволчество по нашия проект. Учениците събираха отпадъци и показаха и приложиха знанията си за рециклирането  и опазване на околната среда:
 
 
 
3. Учениците от 6 клас на 107 ОУ "Хан Крум", София гостуваха на БЧК - Български червен кръст, и участваха в обучение по даване на първа помощ при бедствия и кризисни ситуации. Те наблюдаваха демонстрации и научиха много за човешкото тяло и как то функционира. Също така научиха как можем да помогнем на човек в беда, както и дру важни практически уроци, във връзка с клуб "Наука", по проект "Мисли и създай свое собствено хоби", Програма Еразъм+.
 
 
4. Учениците от 6г клас на 107.ОУ "Хан Крум", София подготвиха и представиха своите презентации и проучванията си на лековити растения, билки и типични цветя у нас, в клуб "Наука", по проект "Мисли и създай свое собствено хоби", Програма Еразъм+. Те също така подготвиха и показаха хербарии, които бяха изработили собственоръчно и разказаха за растенията, които са изследвали.