Инициатива „Отглеждането на растения като средство за справяне със стреса и тревожността по време на социална изолация“

06/10/2021 11:59
Децата трябва да се научат да градят! Да се грижат за природата и заобикалящия ги свят!
На 06.10.2021г. наши ученици от 5"б" клас на 107 ОУ "Хан Крум", заедно с класния си ръководител г-жа Цветелина Белеганска направиха точно това! Градиха и създаваха красоти като част от участието ни в инициативата „Отглеждането на растения като средство за справяне със стреса и тревожността по време на социална изолация“
Огромни благодарности на Миглена Мартинова, секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Район „Лозенец“, за поканата да се включим и ние в тази прекрасна кауза! 
Огромни благодарности на Миглена Мартинова, секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Район „Лозенец“, за поканата да се включим инициатива „Отглеждането на растения като средство за справяне със стреса и тревожността по време на социална изолация“.Децата трябва да се научат да градят!Да се грижат за природата и заобикалящия ги свят!⚘
 Днес учениците от 5"б" клас на 107 ОУ "Хан Крум", заедно с класния си ръководител г-жа Цветелина Белеганска направиха точно това! Градиха и създаваха красоти!
Огромни благодарности на Миглена Мартинова, секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Район „Лозенец“, за поканата да се включим инициатива „Отглеждането на растения като средство за справяне със стреса и тревожността по време на социална изолация“.