Готова е и онлайн книгата - резюме на книгата на Джейн Нелсън "Позитивната дисциплина"

28/02/2024 15:37
Днес завършихме и публикувахме онлайн книга - резюме на основната книга "Позитивната дисциплина" с автор Джейн Нелсън.
Това е продукт, част от дейностите по Еразъм Плюс проекта "Positive Discipline in European Schools", по който нашето 107.ОУ е партньор.
Колегите от Унгария, Франция, Северна Македония, Полша и Португалия разработиха кратки изложения на всяка глава от книгата, а наша задача беше редакцията, оформлението и публикуването.
Разгледайте я! Няма да съжалявате :)