Гласуване за избор на българското предложение за лого, което ще представи нашето училище на конкурса за подбор на официално лого на проект KA220 "Positive Discipline in European Schools"

23/10/2023 00:00

Уважаеми колеги, деца и родители,

от тази учебна година нашето училище започна работа по нов проект, част от европейската програма Еразъм Плюс. Проектът се казва "Positive Discipline in European Schools" и е посветен на позитивната дисциплина, ще продължи две години и планира провеждането на редица проучвания, семинари и обучения по основната тема на проекта - позитивната дисциплина и прилагането ѝ в организацията на учебния процес.

В следващата седмица предстои избор на българското предложение за лого, което ще представи нашето училище на конкурса за подбор на официално лого на проект KA220 "Positive Discipline in European Schools"

В него се включиха осем деца, а на линка може да гласувате за предложението, което Ви допада най-много! 

Благодарим за съдействието! 

https://forms.gle/MPmjx8Wwgpj6YDQJA