Геометрични тела и ученето чрез тях

09/01/2024 14:12

Днес учениците от 4 г клас с класен ръководител г-жа Боряна Петрова се запознаха с геометричните тела. Със своите модели изградиха градове, роботи и се опитаха да пресъздадат земната повърхност на България. Можете ли да откриете познати места?