Дискусия на тема "СПИН и други полово предавани болести"

16/02/2024 14:53
В нашето училище се стремим освен академичните знания да формираме и други навици и компетентности! Сексуалната култура е сред важните компетентности, които нашите ученици трябва да формират! 
Учениците от седми клас имаха възможност да участват в дискусия на тема "СПИН и други полово предавани болести", проведена от експерти от Столичната здравна инспекция, съвместно с училищния фелдшер Десислава Ценова в рамките на втория етап на националната антиспин кампания. 
Благодарим на нашите партньори за проведеното полезно занимание с учениците!