Да посадим дръвче

20/03/2013 20:30

Някой ще си каже: "Какво толкова! Да се посади дръвче е толкова лесно!" Е, тогава защо не го правим по-често, въпреки че всички добре знаем, колко са важни дърветата за въздуха, който дишаме? Защо с такава лекота чупим клоните им, нараняваме ги и дори ги сечем? Даваме ли си сметка, колко години са необходими, за да порасне едно дърво, което спасява частици от кислорода, който е жизнено важен за самите нас? Това би могло да се почувства едва тогава, когато видиш, че дървото, което ти си засадил, поливал и си се грижил за него, бива наранявано от някой друг. В това е и смисълът на инициативата, подета от участниците в клуб "Екология" към проект "Успех", с ръководител г-жа Сърбинова - да посадят липа в двора на училището, за която самите те ще се грижат и ще я пазят от посегателства. Днес,в ранния следобед, тази идея събра деца и родители около трапчето, в което трябваше да бъде засадена фиданката. Децата веднага ревностно я наобиколиха.