COVID 19

16/03/2020 14:25

Поради разпространението на пандемията COVID 19 програмата Еразъм + и всички планирани за тази учебна година мобилности на учители и ученици се отлагат. Всички планирани дейности и пътувания ще се състоят при настъпване на по-благоприятни условия. 

Бъдете здрави и се пазете!