Четвърта обучителна среща по Еразъм проект "Teachers Leaders" в 107 ОУ "Хан Крум"

23/09/2019 00:01

Веднага след завръщането си от третата международна среща по европейския проект "Teachers Leaders", част от програмата Еразъм Плюс КА201, г-жа Павлина Чочова, нашит главен координатор, събра цялия проектен екип и ги запозна с всички новости, които бяха решени на срещата във Флоренция, Италия. Тя обясни на колегите какво ни чака през следващата втора проектна година и ги мотивра с кратко, но ползотворно обучение!  :)