Четвърта мобилност по проект "Start Our Future Today - S.O.F.T." в град Винковци, Хърватия

30/09/2022 14:18
В дните 26-30.09.2022г. се проведе и четвъртата мобилност по проект "Start Our Future Today" в град Винковци, Хърватия. Двама наши учители и четири ученици посетиха срещата и научиха много за основната тема на срещата "WE ARE HEALTHY AND SOCIALLY RESPONSIBLE ENTREPRENEURS". Освен всичко, те посетиха и разгледаха хърватското училище, научиха много за културата и историята на страната и посетиха много от забележителностите на града!
Благодарим на програма Еразъм Плюс за всички предоставени възможности да пътуваме, да се учим и да се самоусъвършенстваме.