ВАЖНА И АКТУАЛНА информация от РУО - София-град

12/08/2022 14:27
  • Актуална информация от РУО - София-град: ТУК и ТУК
  • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - ТУК
  • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ТУК
  • Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година - ТУК
  • Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година - ТУК
  • Други документи и теми за външно оценяване от предишни години
  • Други документи и теми за външно оценяване от предишни години - ТУК