Втори международен обмен на добри практики по проект Explore the world of coding

26/03/2022 15:40

Нашият екип отново потегли на обмен на добри практики! Този път посетихме турския град Кония и участвахме във всички планираните дейности по Еразъм Плюс проект Explore the world of coding. Цяла седмица изпълнена с придобиването на нови знания, практически курсове и обмен на добри практики в сферата на кодирането и обучението по ИТ в училище! В периода 21-25.03.2022г. четирима наши преподавателя се включиха в планираните обучителни и културни мероприятия, заедно с колегите ни от Полша, Италия, Гърция и домакините от Турция.