Втори ГОТОВ продукт по по нашия Еразъм КА201 проект "Teachers - Leaders"

15/03/2021 13:20
През 2018 година нашето 107.ОУ започна работа по проект "Teachers - Leaders", който е част от европейската програма Еразъм Плюс, ключова дейност КА201. Нашите учители се включиха в серия от обучения и семинари, както и в подготовката на набор от стандарти за Учителите - Лидери, които са и втория интелектуален продукт на самия проект. 
Стандартите, изготвени, описани и систематизирани от нашия екип са преведени на езиците на всички партньорски организации. Всяка страна имаше за задача да изготви подобни стандарти а английски, а след това всеки документ бе преведен на родните езици на всички партньори. 
Споделяме с всички Вас крайният вариант на този международен продукт, на български! 
Горди сме с нашите учители, които се включиха в този Европейски форум за Учители - Лидери!
 
Може да свалите документите от линковете: