Втора организационна среща по проект "Healthy life, better life, longer life, KA201" по програма Еразъм +

05/06/2019 11:31

Макар и в края на учебната година за нас все още не е време за почивка, а за организация на следващата проектна година на проект "Healthy life, better life, longer life, KA201" по програма Еразъм+! В началото на месец юни, 2019г. наши колеги посетиха отново град Ковиля, Португалия, за да се срещнат за последно за тази учебна година с координаторите на останалите партньорски училища и да обсъдят всички свършени дейности, да планират следващите и да разгледат детайлно предстоящия междинен отчет. През тези 4 дена те свършиха много работа, а следващата проектна среща ще е в България, в нашето 107 ОУ! Очакваме нашите партньори с трепет в сърцата, защото искаме да им покажем най-доброто от нашата страна, от нашия град и от нашето прекрасно училище! 

Пожелайте ни успех!