Видео за обучителения курс в Испания по проект H.E.A.L: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus

23/05/2023 12:41
HEAL Course in Spain 28.03-05.04.2023
 
Видео за обучителения в Испания по проект H.E.A.L: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus., част от европейската програма Еразъм Плюс. На този курс седем наши учители взеха активно участие:

https://www.youtube.com/watch?v=e2PiUw1yQxE&t=2s