Участие на наши преподаватели във Форум за учители "Активни училища"

19/11/2021 13:39
След участието на 107 ОУ "Хан Крум" в инициативата Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day /ЕДСУ/, част от европейската кампания Now We Move 2021 г., имахме удоволствието да бъдем поканени да се включим във Форум за учители "Активни училища".
Събитието е част от дейностите на проект Physical Literacy for Life, който цели да помогне учители и професионални спортни треньори да развият двигателните и спортни умения на своите ученици, чрез изграждане на физическа грамотност.
Програмата бе част и от проекта HEPAS, който цели изграждане на капацитет на учители, преподаватели, училищни директори – по въпроса за подобряване на училищната физическа активност за деца и юноши, както и здравословния им начин на живот и физически активни училища в Европа“ фокусира вниманието на участниците върху това, как можем да постигнем взаимодействие между основните компоненти на активното училище - здравословен начин на живот, физическа активност, физическо възпитание и спорт. 
Наш представител в този форум бе г-жа Цветелина Белеганска, учител по физическо възпитание и спорт! Поздравления г-жа Белеганска!