Участие на наши деца в коледната инициатива на Местна комисия - район "Лозенец"СО /мкбппмн/

20/12/2022 16:11

Прекрасните ни деца се включиха и в страхотната коледна инициатива на Местна комисия - район "Лозенец"СО /мкбппмн/! Те станаха част от работилница за изработване на Коледни венци, играчки и картички. С помощта на обществени възпитатели, учениците имаха възможността да проявят своите творчески способности, а след изработването венците бяха дарени на директорите на учебни заведения в Район “Лозенец”, заедно с подаръчен ваучер за обогатяване на училищните библиотеки.