Участие на наш преподавател на Националния онлайн семинар “Рестарт с eTwinning”

28/09/2020 10:56
На 28.09.2020г. се проведе първата сесия на Националния онлайн семинар “Рестарт с eTwinning”. Семинарът е организиран от Българското Национално звено по дейност еТwinning към Центъра за Развитие на Човешки Ресурси и мрежата на българските еТwinning посланици. Първата сесия включваше: “Интегриране на eTwinning проекти в учебния процес. Проектно-базирано обучение с eTwinning, STEM, STEAM проекти. eTwinning и дистанционно обучение”. Споделяне на добри практики със специален гост-презентатор, който беше нашия преподавател г-жа Боряна Петрова. Тя сподели с всички колеги рабатата си по нашия европейски проект "The lego stem laboratory". 
Модератори на семинара бяха eTwinning посланиците Мая Кюлевчиева и Надя Станкова. Гордеем се с нашите преподаватели и техния непрестанен стремеж да са "в крак с времето"!