Участие на 107.ОУ в проект „Помисли преди да изхвърлиш“

09/12/2022 11:23
От тази учебна година нашето училище работи и по един екологичен, много интересен и полезен проект, който се казва „Помисли преди да изхвърлиш“. От нашето училище селектирани за участие са: 
  • 2а клас с класен ръководител г-жа Антоанета Янева;
  • 3г с класен ръководител г-жа Боряна Петрова;
  • 4в с класен ръководител г-жа Юлия Недялкова;
  • 5б с класен ръководител г-жа Даниела Малинова;
  • 6б с класен ръководител г-жа Цветелина Белеганска;
  • 6г с класен ръководител г-жа Мариела Владимирова, която е и главен координатор за 107. ОУ.
 
Малко повече информация за проекта - той демонстрира проекти от инициативата на ЕК „Европейска седмица за намаляване на отпадъците“ и се осъществява чрез ОПОС 2021-2027. Основна цел на проекта е насочена към демонстрации и приложение на проучените добри практики свързани с превенция на отпадъците, организиране на дейности по повторна употреба и действия насочени към повишаване на знанията относно рециклирането и йерархията на отпадъци.
 Проектът ще представи на целевите групи йерархията за управление на отпадъците (превенция, повторна употреба, рециклиране), като подчертае, че превенцията се счита за най-добрия начин за управление на отпадъците. Основните проектите действия ще са с ученици (от 1-4 клас и от 5-7 клас), учители и родители от 3 столични училища (нашето е едното избрано :) ). Ще бъдат селектирани по 3 паралелки от 1-4 клас и 3 паралелки от 4-5 клас
във всяко от избраните училища.
 Дейностите в трите столични училища ще представляват провеждане на:
- 5 часов клас „Помисли преди да изхвърлиш“ за 1-4 клас
ще бъдат разработени методически указания, които ще бъдат представени на
учениците в 4 обучителни часа, като последния час е предвиден за рисуване. Ще се организира изложба в училището с най-добрите рисунки на децата.
- 4 часов клас „Библиотека с неща“ за 5-7 клас ще бъдат разработени методически указания, които ще бъдат представени на учениците в 3 обучителни часа, а в последния час ще бъде посветен на подговотка на проекта „Библиотека с неща“. Това е инициатива, в която децата трябва да донесат различни вещи, които ще се използват на принципа на споделяне: забравила съм чадър, тротинетка, колело и т.н. - вземам и връщам.
 Задачата на всеки клас е да осигури по 70 кг вещи за „Библиотека с неща“, като може да се обърне за помощ и към други класове и т.н.
 За нуждите на обучителния процес ще бъдат произведени и общо 3 дигитални игри - Игра за рециклиране, Игра за повишаване на познания по йерархия за отпадъци и Игра за хранителни отападъци, които ще бъдат на разположение на учителите и децата.
 Ще бъде проведен онлайн кулинарен курс „Нашите хранителни остатъци, не са отпадъци“, за готвене с хранителни отпадъци, който е предназначен за родителите и ще включва и кратък курс по устойчиво пазаруване.
 Ще бъде проведено кулинарно състезание „Нашите хранителни остатъци, не са отпадъци“, в професионална кухня, отново с родители, като жури ще постави точна задача: на родителите ще бъде даден избор да подберат остатъци от храна и да приготвят ястия за определено време. Децата могат да асистират/помагат на родителите си. Състезанието ще има live streaming и ще се заснеме в тв формат, който ще се сложи на уебсайтът на проекта и на уебстраницата на Училищата.
 Проектите „Библиотека с неща“ на трите училища ще бъдат оценени от журито и заедно с класацията от кулинарното състезание ще се класират училищата от 1 до 3 място. Предвидени са награди и за трите училища – интерактивни учебни дъски.
 Целта на проекта е да демонстрираме, че малки и прости промени в начина на живот, могат да имат голям позитивен ефект за околната среда. В края на проекта ще оценим настъпила ли е промяна в поведението и какво е добре да се прави по-нататък.
 Дейностите ще бъдат представени и в Бургас и Пловдив с цел повторение на добрите практики. Механиката на проекта е базирана на най-новите изследвания в областта на психологията на поведението. В последните години когнитивната психология направи революционни открития, доказващи че положителните емоции разширяват съзнанието, възгледите ни и ефектите от тях са много и, затова и обученията ще бъдат забавни, игрови и заразителни.