Трета онлайн среща по нашия Еразъм Плюс проект "Explore the World of Coding"

30/04/2021 14:43

На 30.04.2021г. проведохме третата онлайн среща от нашия проект „Проучване на света на кодирането„ част от европейската програма  Еразъм Плюс, ключова дейност КА2. Всяка държава представи плакатите, които учениците са подготвили по темата на проекта, оценихме процеса на проекта и проучванията.

Повече информация може да прочетете в сайта на проекта - https://exploretheworldofc.wixsite.com/sitem