Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта

01/10/2010 09:08

Как играят днешните деца? Педагози, психолози, педиатри намират проблема за твърде сериозен... Повече по темата: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/6.2/6.2-11-n.pdf