Стилове на самостоятелно учене

04/03/2023 14:39
Ученици от 5 "В" и 5" Г" класове,, посещаващи групата за целодневна организация на учебния ден с учител Пламен Петков представиха своите стилове на самостоятелно учене, "трикове", които използват и полезни съвети, които им помагат пред свои съученици и родители.
След като написаха съчинения относно това как учат, учениците с радост и малко сценична треска представиха своя индивидуален начин, по който се обучават в училище и у дома. 
Презентациите, които бяха направили са тяхно дело, като в тях бяха наблегнали на основни моменти от съчиненията си. Те успяха да развият своята себерефлексия относно ученето и запаметяването на информация, а след това с лекота да предадат тези знания и на останалите, чрез чудесните отборни презентации, които подготвиха. В защитената и сигурна среда на училището, с подкрепата на съучениците и родителите, те представиха по възможно най-добрия начин себе си.
След като представиха своите презентации, имаха възможност за диалог с родителите, както и да почерпят от техния житейски опит. Те им дадоха насоки как да се представят по-добре при презентиране, умение, което е от изключителна важност в нашето съвремие, как да подготвят презентации и най-важното - успокоиха ги. Успокоиха ги, че всеки човек изпитва тревожност, когато трябва да презентира пред публика, и че е нормално те да са така в момента. Защото всички знаем, че няма перфектни хора във всичко и въпреки това, мотивацията и желанието да надскочим себе си, ни водят напред. А тези ученици надскочиха своето притеснение и дадоха най-доброто от себе си, за да помогнат на другите със своите опит и знания.