Стартира нов европейски проект КА229 „EUROBORAVE“ по програма Еразъм+

28/08/2020 11:07
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "EUROBORAVE“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основната му цел е участниците да разберат, че  технологиите са от решаващо значение в модерния свят, в който живеем. 
Преподаването на роботика и програмирането е важен предмет за всяко училище и съответства на учебните програми по новите цифрови технологии, поддържани от много училища в цяла Европа. В тези часове на учениците им е забавно, а изучаването на тези дисциплини помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да създават нови роботи.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Боряна Петрова
 
Ние вярваме, че има много причини да преподавате роботика в училищата:
На учениците им е забавно и това е ефективен начин за въвеждане на програмиране на учениците, програмирането и роботиката осигуряват умения, полезни за бъдещи работни места и е подходящо за ученици с редица способности.
Това също е възможно влизане за преподаване на математика и дава възможност на учениците в нашето училище да използват английски по много конкретен начин чрез софтуер и комуникации с други ученици в цяла Европа.
Проектът "EuroboRave" отговаря на необходимостта на Обществото на 21-ви цифров век да приложи възможно най-много в редовната и отворена учебна програма предметното програмиране и роботика. Роботиката помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Ученици от тези училища вече се занимават с роботика, особено португалското училище.
Този основен изход ще бъде разработен от този проект: създаването на нов робот.
Работният език на проекта е английски, а ние ще си партнираме с училища от Португалия, Турция и Румъния.За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "EUROBORAVE“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основната му цел Технологиите са от решаващо значение за иновациите, но училищата се борят да привлекат учениците в тази област, особено момичетата.
 
Преподаването на роботика и програмирането може да промени това. Роботиката съответства на учебните програми по новите цифрови технологии, поддържани от много училища в цяла Европа.
Ние вярваме, че има много причини да преподавате роботика в училищата:
На учениците им е забавно и това е ефективен начин за въвеждане на програмиране на учениците, програмирането и роботиката осигуряват умения, полезни за бъдещи работни места и е подходящо за ученици с редица способности.
Това също е възможно влизане за преподаване на математика и дава възможност на учениците в нашето училище да използват английски по много конкретен начин чрез софтуер и комуникации с други ученици в цяла Европа.
Проектът "EuroboRave" отговаря на необходимостта на Обществото на 21-ви цифров век да приложи възможно най-много в редовната и отворена учебна програма предметното програмиране и роботика. Роботиката помага да се отговори на нарастващото търсене на преподаване на науки, технологии, инженерство и математика в училищата и използването на английски език като възможно средство за комуникация в тази област на интерес. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали имат интерес към кодирането и няма съмнение, че в обозримо бъдеще ще има нужда хората да участват в устройствата за програмиране.
В този проект са включени пет училища: от Франция, Литва, Полша, България и Португалия. Ученици от тези училища вече се занимават с роботика, особено португалското училище.
Този основен изход ще бъде разработен от този проект: създаването на нов робот.
Работният език на проекта е английски, а ние ще си партнираме с училища от Португалия, Турция и Румъния.