S.O.F.T. - НОВ проект по програмата Еразъм Плюс започва в 107.ОУ от новата учебна година

02/09/2020 11:11
S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students е проект, част от Европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Основната му идея е да подготви учениците за живот в условията на пазарна икономика и да даде възможност на младите хора да придобият знания и практически умения, улесняващи изпълнението на професионалните им планове и главната му цел е да развие у учениците т.нар. "меки умения" - работа в екип, толерантност и т.н, едни от най-модерните и търсени качества в бизнес средите в последно време.
Освен това проектът ще стимулира всички партньори да се възползват от ИКТ инструментите за комуникация, преподаване и учене, за да подобрят своята компетентност в тази област.
Подходящ ще е за нашите ученици в прогимназиялен етап и негов координатор за България ще бъде г-жа Даниела Малинова
Проектът ще продължи 2 години и него са включени шест училища: от Полша, Италия / Сицилия, Хърватска, Турция, Испания  и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Web сайт на проекта: https://erasmussoftka229.webnode.com/