Работата по новия ни Еразъм проект Discover my city започна!

10/12/2020 12:22

Работата по новия ни Еразъм проект Discover my city започна! Едно вълнуващо начало от Верен Пумпалов от 6"а"клас. Той ни представя промените в бита в своя дом за изминалите повече от 80 години. Очакваме да отговорите на неговото предизвикателство.