Първа международна среща по нашия нов европейски проект "GeoKit", в онлайн среда

22/04/2023 11:20
От 20 до 21 април 2023 г. се проведе онлайн Първата транснационална среща за официалното начало на проекта Еразъм+: GEOKIT: GEOmetry tools for Kids education in schools  (2022-1-BG01-KA220-SCH-000085631).
На тази първа официална среща присъстваха представители на:
107 ОУ „Хан Крум“ (България), Colegiul National de Informatica Matei Basarab (Румъния) и от PASOS (Испания).
 
Основната цел на тази среща беше да се направи преглед на проекта и неговите ключови аспекти. Те обмениха своите очаквания, обсъдиха предстоящите мобилности в Румъния, България и Испания. Освен това те прегледаха финансовите аспекти и разпространението и стратегията за разпространение и комуникация.
 
Проект „GEOKIT“, насочен към създаване на нови и ефективни инструменти за преподаване на геометрия на ученици от началното училище. Тези инструменти могат да бъдат от полза за обществата, търсещи иновации, и тези, които искат да подобрят представянето на децата си по математика.