Приказка за добрите думи

12/04/2014 13:43

Как се възпитава добротата у децата? Много са похватите: чрез пряко въздействие, чрез личен пример, чрез провокиране на значими действия и постъпки, чрез рисунки, музика, съчинения. Училищният психолог Станислава Пейчева е избрала колективното съчинение на тема "Приказка за добрите думи". Съчиненията на децата от първите класове можете да прочетете в категорията ТВОРЧЕСТВО