Поредна мобилност по нашия Еразъм проект "DigiVIBES", в Ротердам, Холандия

21/04/2023 12:48
Групата, която е част от екипа, работещ по проект DiGi V.I.B.E.S. посети Ротердам, Холандия като част от планираните дейнсоти в двугодишния план на програмата. 
Цялата им седмица бе посветена на разнообразни музикални дейности, писане на текстове на популярни мелодии, запознали са се с платформата Ableton, с която са композирали своя музика, имали са уроци по lindy hop. Имали са и координаторска среща, на която са обсъдили следващите две последни мобилности по проекта. Посетили са общината на район Capella, в който се намира домакинското училище (Comenius college). Научили са много за историята и културата на града и на Холандия, както и основите и възможностите за финансиране на продължаващо обучение в Европейския съюз.