Покана за участие в конкурс "Героят в мен"

01/04/2022 11:06
"Героят в мен" е инициатива местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Всички наши ученици и деца от квартала могат да се включат в конкурса с тяхна русунка, карикатура или картина по темата, а ние сме убедени, че си заслужава!
Дерзайте!